بنر قمقمه اسپری دار
بنر آبچکان
ظروف پذیرایی
بنر قمقه اسپری دار
بنر آبچکان
ظروف پذیرایی
بنر قمقمه اسپری دار
بنر آبچکان
ظروف پذیرایی
پرفروش ترین ها
ـــــــــــــــــ
جدیدترین محصولات ما
ــــــــــــــــــــــــ
دسته بندی محصولات
ــــــــــــــــــــــ
چرا سالوت؟
ــــــــــــ
آیکن کیفیت
کیفیت
کیفیت سرلوحه تولیدات سالوت است.
آیکن تنوع و نوآوری
تنوع و نوآوری
با نوآوری مصرف کنندگان عزیز را سر ذوق می آوریم.
آیکن تولید ملی
تولید ملی
تولید ملی با استفاده از نیروی کار ایرانی افتخار سالوت است.
رضایتمندی
رضایتمندی
پس از رضای خدا رضای مشتری اولویت سالوت است.

از فروشگاه سالوت دیدن کنید

از فروشگاه سالوت دیدن کنید

متخصصان سالوت
ــــــــــــــــــ
آیکن آدمک
مدیرعامل
سعید عبدی
آیکن آدمک
مدیر فروش
خانم پازوکی
آیکن آدمک
مدیر تولید
وحید ندایی
آیکن آدمک
کنترل کیفیت
محسن نبی زاده
آخرین مقالات
ــــــــــــــ